13 mars 2014

Lycka är...

Winkvist v2.0

... När man missar bussen på grund av att datorn säger "uppdaterar 1 av X" när man ska åka hem

// W.